elektrická energie

Solární Panel Na Chatu

Solární panel na chatu: svítí vám to na úspornější léto?

Fotovoltaické články: srdcem panelu Jsou to právě fotovoltaické články, které dělají z obyčejného panelu na střeše zdroj čisté energie. Tyto nenápadné destičky, vyrobené nejčastěji z křemíku, fungují na principu fotovoltaického jevu. Jednoduše řečeno, dokáží přeměňovat sluneční záření přímo na elektřinu....

Solární Panely Návratnost

Solární panely: Návratnost elektrické energie a technologie

Co jsou solární panely a jak fungují? Solární panely jsou zařízení, která přeměňují sluneční záření na elektrickou energii. Jsou tvořeny fotovoltaickými články, které obsahují polovodiče, nejčastěji křemík. Když sluneční paprsky dopadají na tyto články, uvolňují se elektrony a vytvářejí stejnosměrný proud....