Technologie

Solární Panel Na Chatu

Solární panel na chatu: svítí vám to na úspornější léto?

Fotovoltaické články: srdcem panelu Jsou to právě fotovoltaické články, které dělají z obyčejného panelu na střeše zdroj čisté energie. Tyto nenápadné destičky, vyrobené nejčastěji z křemíku, fungují na principu fotovoltaického jevu. Jednoduše řečeno, dokáží přeměňovat sluneční záření přímo na elektřinu....

Levné Solární Lampy

Levné solární lampy: Technologie pro úsporné osvětlení

Fotovoltaické panely Fotovoltaické panely, zkráceně FVE, se stávají čím dál běžnější součástí českých domácností. Fungují na principu přeměny sluneční energie na elektřinu. Díky fotovoltaickým článkům, obvykle z křemíku, dochází k fotovoltaickému jevu, kdy fotony ze slunce naráží do panelu a uvolňují...

Solární Panely Návratnost

Solární panely: Návratnost elektrické energie a technologie

Co jsou solární panely a jak fungují? Solární panely jsou zařízení, která přeměňují sluneční záření na elektrickou energii. Jsou tvořeny fotovoltaickými články, které obsahují polovodiče, nejčastěji křemík. Když sluneční paprsky dopadají na tyto články, uvolňují se elektrony a vytvářejí stejnosměrný proud....